ACCESS Promotion and Production

Spoločnosť ACCESS Promotion and Production vznikla spojením dvoch firiem v roku 2008. Na čele spoločnosti ACCESS Promotion s. r. o. stojí Vladimír Kroupa a konateľom spoločnosti ACCESS Production s. r. o. je Dodo Mikláš. Obaja sú bývalými aktívnymi novinármi, čo je ich veľkou devízou pri úspešnom fungovaní agentúry. Public relations sa venujú už niekoľko rokov, majú bohaté skúsenosti z oblasti médií. Spoločnosť za tri roky fungovania už svojimi službami uspokojila množstvo významných klientov.

Agentúra ťaží najmä z aktívnej komunikácie a dobrých vzťahov so slovenskými médiami, či už printovými, internetovými, rozhlasovými a aj televíznymi. Ťažiskovými klientmi, ktoré spoločnosť obhospodaruje sú najmä zákazníci z oblasti kultúry, no ich služby využívajú aj klienti z oblasti medicíny, priemyslu a služieb.

Firma zastrešuje aj niekoľko ďalších PR manažérov, ktorí vystupujú pod značkou ACCESS Promotion and Production. Tých si však spoločnosť úzkostlivo vyberá a dbá o to, aby bol každý klient maximálne spokojný.

Okrem aktívnej komunikácie s novinármi má ACCESS Promotion and Production vo svojom portfóliu mediálne poradenstvo, krízovú komunikáciu, organizovanie tlačových konferencií, nákup médií a ďalšie služby súvisiace s public relations.
Kontakty

ACCESS Promotion, s r.o.
Záhrebská 2
811 05 Bratislava
0915 75 75 74
vladi.kroupa@accesspro.sk


ACCESS Production, s r.o.
Rulandská 6
902 01 Pezinok
0903 231 321
dodo.miklas@accesspro.sk