Naše služby

Komunikačná sieť

 • Komunikácia s vybranými médiami
 • Masová komunikácia s médiami
 • Lobbing

Komunikačný audit

 • Analýzy mediálnych výstupov
 • Vyhodnocovanie mediálnej prítomnosti klienta
 • Určenie komunikačnej stratégie
 • Definovanie najúčinnejších nástrojov

Krízová komunikácia

 • Vytvorenie krízového manuálu – interný dokument so zvláštnymi postupmi v režime krízovej komunikácie. Spôsoby riešenia krízovej komunikácie, prevencia a predvídanie možnosti krízového stavu a jej riešenia, príprava krízového scenáru,
 • Eliminácia možných dopadov negatívnej publicity
 • Poradenstvo v krízovej komunikácii.
 • Operatívne riešenie v prípade krízového stavu
 • Komunikovanie tém, ktoré v čase krízového stavu odvedú pozornosť od krízovej témy

Krízový manažment

 • Vytvorenie tímu, ktorý v krízových situáciách sústreďuje svoje zdroje na prekonanie problémov

Mediálne tréningy

 • Účastníci mediálnych tréningov získajú základnú orientáciu a zručnosti pri komunikácií so zástupcami médií. Vďaka praktickým nácvikom si budú môcť lepšie uvedomiť praktické dopady nimi zvolených mediálnych prístupov a podľa možnosti ich neskôr v praxi korigovať želaným smerom

Manažment konfliktu

 • Identifikácia konfliktu v organizácii a riešene spôsobom, aby sa neutralizoval rušivý potenciál

Organizovanie podujatí

 • Organizovanie podujatie na kľúč
 • Firemné večierky, semináre, kultúrno - spoločenské udalosti s účasťou slovenských celebrít, módne prehliadky, teambuildingové akcie a ďalšie aktivity pre vašu spoločnosť podľa vzájomnej dohody

Organizovanie tlačových konferencií

 • Organizácia tlačových konferencií zorganizuje podľa individuálnych požiadaviek klienta.
 • Usporiadanie tlačovej konferencie od „A“ po „Z“ alebo len o zorganizovanie novinárskej obce, moderovanie tlačovej konferencie, prípravu tlačových materiálov a podobne

Vystúpenia interpretov

 • Zabezpečovanie vystúpení rôznych interpretov, moderátorov a iných známych tvárí na spoločenské akcie klienta, firemné či súkromné večierky podľa výberu a požiadavky klienta

Nákup médií

 • Priprava komplexného mediálneho balíka na mieru
 • Kampaň „na kľúč“
 • Zadefinovanie cieľovej skupiny a efektívne prispôsobenie požiadavky klienta na konkrétnu skupinu
 • Príprava ponuky na TV spoty a rozhlasové spoty v rámci mediálneho trhu. Taktiež bilboardy, citylighty, plagáty atď.
Kontakty

ACCESS Promotion, s r.o.
Záhrebská 2
811 05 Bratislava
0915 75 75 74
vladi.kroupa@accesspro.sk


ACCESS Production, s r.o.
Rulandská 6
902 01 Pezinok
0903 231 321
dodo.miklas@accesspro.sk